Profil

Firma PERFEKTA vznikla na přelomu let 1991-1992.Jako nosný obor své činnosti si firma vybrala dodávky dílů pro přístrojovou techniku.Prvním odběratelem se stala německá firma Haigis vyrábějící laboratorní váhy.

Následovaly dodávky pro indukční průtokoměry ,světelné mikroskopy,laserové měřící přístroje, lineární motory,prototypové série pro automobilový průmysl,vojenské periskopy,pneumatické ventily,sportovní motocykly ,součásti draků letadel,řídící kniply vrtulníků.

Společným jmenovatelem všech těchto dodávek je výroba se slitin Al.Tímto zaměřením si firma vytvořila tradici a získala zkušenosti s obráběním těchto materiálů.

Hlavní náplní je frézování na CNC obráběcích centrech s řídícím systémem Heidenhain s podporou CAD/CAM. Velikost obráběných dílů: